Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
KFUM Kalmar Handbollsklubb
Handboll

KFUM Kalmar HK har certifierats som Säker och Trygg Förening

 

Säker & Trygg förening är en kvalitetsmärkning för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygghet av föreningarna i Kalmar kommun som bedriver barn och ungdomsverksamhet.

Ledarskapspolicy
Ledare och tränare i KFUM Kalmar HK har ett ansvar inför föreningen när man representerar densamma både på match och träning. Alla skall arbeta mot de mål som KFUM Kalmar HK:s styrelse fastställd. För de personer som verkar i KFUM Kalmar HK , som ledare och eller tränare, ska man respektera och följa de av föreningen beslutade regler och riktlinjer De som verkar som tränare eller ledare i föreningen skall vara
medlemmar i KFUM Kalmar HK och betalat sin medlemsavgift.

  • Etik
  • Likabehandlingsplan
  • Diskriminering, trakasserier
  • Uppträdande
  • Domare
  • Matchning och Toppning
  • Utbildning och Kurser

Läs hela dokumentet nedan!


Ledarskapspolicy 17.docx.pdf »

Olycks- och Krishanterings policy
Syftet med en policy för olycksfall och krishantering är att skapa en klar plan för hur föreningen skall agera om olyckor eller kriser uppkommer.  
Policyn skall på ett tydligt sätt ligga till grund för ett enhetligt förhållningssätt och en krismedveten beredskap så att ansvariga personer, ledare och medlemmar kan handla i enlighet med KFUM Kalmar HK:s riktlinjer i dessa viktiga frågor.  
Olycks- och krishanteringspolicyn ligger till grund för ett snabbt och tydligt agerande vid kriser och olyckor så att ett säkert omhändertagande av de inblandade parterna sker samt att risken för spekulationer minimeras.  
Alla våra medlemmar som på något sätt verkar inom föreningen och utövar handboll ska känna trygghet och veta att det finns rutiner om olycka eller kris av något slag skulle inträffa i anslutning till vår verksamhet. En tydlig mall/plan finns därför att tillgå för att bästa resultat ska uppnås.

Hela dokumentet finner ni nedan!

Olycks- och Krishanteringspolicy KFUM Kalmar HK 17.docx(1).pdf »

Resepolicy
Styrelsen i KFUM Kalmar HK har beslutat att för alla spelare, ledare och anställda som deltar i föreningens verksamhet, klargöra för hur trafiksäkra transporter skall genomföras.  
 
Inom KFUM Kalmar HK ska vi vara medvetna om det särskilda ansvar det innebär med skjutsningar av barn och ungdomar i privata personbilar till och från träning och tävlingsverksamhet. Att i sådana sammanhang är det angeläget att vidta extra försiktighet och att resorna genomförs på ett så trafiksäkert, tryggt och även miljövänligt sätt som möjligt.

Läs hela dokumentet nedan!

Resepolicy.docx.pdf »
Mångfaldsplan
Mångfald, diskriminering och trakasserier

Mångfald handlar om att se och skapa möjligheter för alla individer samt att undanröja eventuella hinder och tillvarata kompetenser och erfarenheter på alla nivåer i verksamheten. I KFUM Kalmar HK vill vi betona allas lika värde och rätt oavsett bakgrund. I KFUM Kalmar HK är alla välkomna oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet-eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi vill ge alla som deltar en trygg och social gemenskap och erbjuder en genomtänkt verksamhet där vi påverkar attityder och värderingar på ett positivt sätt.  Vi har nolltolerans mot mobbning, trakasserier och alla former av diskriminering.